Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Hebei Charlotte Enterprise Co., Ltd.” 2006-njy ýylda döredildi, biz häzirki zaman iri kärhana.Kompaniýamyzyň bazasy 250,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 800-den gowrak işgäri bar.Önümler Europeewropa, Amerika, Awstraliýa we Aziýa ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy görülýär.

Factory Panoramic Image

about (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyzyň esasy önümlerine UV garşy gün şöhlesiniň seriýasy, çybynlara garşy gapylar we penjireler, penjire ekrany we dürli alýumin profil seriýalary girýär.Kölegeli diapazonda eplenýän gollar, aşaky gollar, ýokary we aşak örtükler, kölegeler, açyk we balkon örtükleri we ş.m. çybynlara garşy seriýa awtomatiki, üýtgewsiz, süýşmek, iteklemek, magnit gapylar we penjireler we çeňňek we - poliester ekranlary.Alýumin profil seriýasyna dürli alýumin gapylary we penjireler toplumy we fotoelektrik profilleri we ş.m.

Kompaniýa işi

Kompaniýanyň häzirki wagtda dört sany alýumin suw bilen sowadylan ekstruziýa liniýasy, okislenme reňklemek üçin 200 metrlik çyzyk we 100 metrlik gorizontal pürküji çyzygy bar, bu Hebeý welaýatynda iň uzyn bolup, her ýyl 40,000 tonnadan gowrak alýumin öndürýär. profiller.Dizaýndan, gaýtadan işlemekden taýýar önüme çenli müşderiniň zerurlyklarynyň we hyzmatlarynyň doly toplumyny kanagatlandyryp biler.

Biziň kompaniýamyz Demirgazyk Hytaýda alýumin profil ulgamynda iň uly we zynjyrly önüm öndüriji.Önümler “Blue Angel”, “CE”, “BSCI” we ş.m. ýaly köp sanly halkara şahadatnamalaryny aldy we hiline doly kepillendirilip bilner.Içerde we daşary ýurtdaky müşderiler baryp görmäge we sargyt etmäge hoş geldiňiz.

 

workshop